TANGGUNG JAWAB DALAM ISLAM EPUB

Mungkin juga mereka lupa bahawa mendidik anakanak merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap ibubapa. Dalam Islam dinyatakan. No information is available for this page. Menghormati dan menyayangi ibu bukan sahaja dituntut di dalam Islam, malah ia dan sebagai anak, tanggungjawab anak terhadap ibunya tidak akan gugur.


TANGGUNG JAWAB DALAM ISLAM EPUB

Author: Dr. Malika Gulgowski
Country: Georgia
Language: English
Genre: Education
Published: 8 November 2014
Pages: 396
PDF File Size: 37.1 Mb
ePub File Size: 25.38 Mb
ISBN: 732-5-36764-905-9
Downloads: 94752
Price: Free
Uploader: Dr. Malika Gulgowski

TANGGUNG JAWAB DALAM ISLAM EPUB


TANGGUNG JAWAB DALAM ISLAM EPUB

Baik sebagai guru di sekolah mahupun ibubapa di rumah, tugas mendidik dilihat sebagai suatu tanggungjawab.

Apabila terlerai teka-teki, muncul pula Alya cuba merampas kebahagiaan mereka. Izma Huda merasakan nafasnya seakan terhenti.

tanggung jawab dalam islam Dan selama mereka dalam rangkaian sembahyang lima waktu itu, bergetar jantung mereka menyebut asma Allah dan menyebut nama Rasulullah. Begitulah mereka, dan akan begitu mereka, setelah Allah memperlihatkan agama yang sebenarnya ini dan melimpahkan nikmatNya kepada seluruh umat manusia.

TANGGUNG JAWAB DALAM ISLAM EPUB