PAGLILITIS KAY MANG SERAPIO EPUB

The protagonist on the play “Ang Paglilitis ni Mang Serapio” is a beggar by the name of Serapio. He is a member of a federation and was accused because of. Directed by Khavn. With Jess Santiago, Vim Nadera, Mike Coroza, Teo Antonio. Ateneo de Manila High School's Dulaang Sibol once again brought to life the much anticipated stage play, “Ang Paglilitis ni Mang Serapio” at.


PAGLILITIS KAY MANG SERAPIO EPUB

Author: Paxton Kohler V
Country: Niger
Language: English
Genre: Education
Published: 22 January 2017
Pages: 254
PDF File Size: 2.38 Mb
ePub File Size: 49.71 Mb
ISBN: 247-1-19770-507-2
Downloads: 65467
Price: Free
Uploader: Paxton Kohler V

PAGLILITIS KAY MANG SERAPIO EPUB


By Paeng Evangelista He is in a hopeless profession; a profession that succumbs to desperate measures — desperate measures that lead to a bleak future.

Despite all paglilitis kay mang serapio, he dared to defy the norm and chose to love. This is the story of Serapio: Written by Paul Dumol, the play is a satire of the poverty landscape in the Philippines.

He was persecuted without him knowing the reason why.

Ang Paglilitis ni Mang Serapio: Not your typical “love story”

While the form of play Peripeteia was not portrayed in this play paglilitis kay mang serapio the protagonist could not find, in any way, an escape route on which he can change his fate.

There are no holes in the walls of accusation being thrown upon Mang Serapio.

PAGLILITIS KAY MANG SERAPIO EPUB

If he tries to make a point wherein he proves himself as not guilty, there will always be something to counter that. After further discussion about the play, I have realized that Mang Serapio was actually not a mentally insane guy.

This was because he can still distinguish fantasy from reality. He treated his doll Sol as if it was his daughter but not entirely because his mind is still of this world; knowing that his daughter was already dead thus the doll for him only serves as a thing to ease his mind of the situation which he is paglilitis kay mang serapio.

Igalang mo itong hukuman ginoo.

MY BLOG: Ang Paglilitis Ni Mang Serapio by Paul Dumol full script

Sandling tigil Sa Saksi Ngayon, mga ginoo nitong marangal na federacion, sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. Takot sa waring makita siya. Ginoong Serapio, pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata.

PAGLILITIS KAY MANG SERAPIO EPUB

Bubulagin ka ngayon din! Oo, masaya na kami. At ano ang kakulangan?

Ang Paglilitis ni Mang Serapio by Paul Dumol | oza

Mga tanga ang espiya ninyo! Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin. Akala ninyo ay nahuli na ninyo ako, ano?

Wala ba sa inyong nakakita sa anak niya?

  • The Trials of Mister Serapio - IMDb
  • Frank.gomendoza
  • Ang Paglilitis kay Mang Serapio

Narinig naman naming paglilitis kay mang serapio nagsalita sa anak niya, gabi-gabi, sa buong linggong nanubok kami. Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati. Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood.

At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: